Persondatapolitik for GoJoin

Indsamling og behandling af personoplysninger

1. Introduktion

1.1 GoJoin by AOF Danmark (herefter "GoJoin") er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du afgiver, når du opretter dig som arrangør ("udbyder") af et arrangement, eller tilmelder dig et arrangement.

1.2 Når du opretter dig som udbyder af et arrangement eller tilmelder dig et arrangement i GoJoin app'en eller på vores hjemmeside indsamler og behandler vi personoplysninger om dig. Denne persondatapolitik beskriver formålene med vores behandling af dine personoplysninger, modtagerne af dine personoplysninger og dine rettigheder.

2. Personoplysninger

2.1 Personoplysninger er enhver form for information, der kan bruges til at identificere dig, herunder, men ikke begrænset til, fornavn, efternavn, alder, køn, adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger.

3. Formål og behandlingsgrundlag

3.1 Vi behandler dine personoplysninger for at kunne facilitere kontakten mellem udbydere af arrangementer og deltagere.

3.2 Derudover anonymiserer vi dine personoplysninger med henblik på at føre statistik over arrangementer, udbydere og deltagere, der anvender GoJoin app'en og vores hjemmeside. Vi indsamler endvidere data omkring brugen af app'en og hjemmesiden for at analysere og forbedre brugeroplevelsen.

3.3 Hvis du er udbyder vil vi offentliggøre de kontaktoplysninger, du har afgivet til os, herunder navn, profilbillede, adresse, e-mailadresse og evt. telefonnummer, samt evt. oplysning om den organisation du er tilknyttet og evt. CVR-nr. (hvis du er udbyder af et arrangement i organisationsregi), i forbindelse med vores offentliggørelse af dit arrangement, for at interesserede potentielle deltagere kan kontakte dig. Hvis du er udbyder, vil dine kontaktoplysninger derudover være tilgængelig for deltagerne i arrangementet. Med henblik på at få dit arrangement ud til så mange potentielle deltagere som muligt vil dit arrangement og dine kontaktoplysninger også blive offentliggjort på andre tredjepartshjemmesider/portaler, som GoJoin samarbejder med mhp. udbredelse af kendskabet til arrangementer opslået på GoJoin, fx den elektroniske kulturguide Kultunaut (www.kultunaut.dk).

3.4 Uanset om du er udbyder eller deltager, vil dit navn og evt. profilbillede (hvis du har brugt din Facebook-profil til at oprette dig hos os, eller har uploadet et profilbillede til din profil) blive gemt på din GoJoin-brugerprofil og offentliggjort på det arrangement, du har oprettet eller tilmeldt dig, så potentielle deltagere kan se, at du er udbyder eller deltager (herunder offentliggøres arrangementet på andre tredjepartshjemmesider/portaler, som GoJoin samarbejder med mhp. udbredelse af kendskabet til arrangementer opslået på GoJoin, for at få arrangementet ud til så mange potentielle deltagere som muligt, fx på www.kultunaut.dk). Hvis du er deltager, vil udbyderen i øvrigt modtage dine kontaktoplysninger til brug for evt. at udsende oplysninger vedrørende arrangementet.

3.5 Dine bankkontooplysninger vil - hvis du har indtastet dem i din GoJoin brugerprofil - blive gemt på din brugerprofil, indtil du sletter bankkontooplysningerne, og anvendt til at vi kan sende dig eventuelle betalinger, som tilfalder dig (fx deltagerbetalinger for arrangementer som du har oprettet, og refusion af din deltagerbetaling i tilfælde af et aflyst eller afbestilt arrangement).

3.6 Hvis du har givet dit samtykke dertil, vil vi anvende dine kontaktoplysninger til pr. e-mail at sende dig information og/eller gode tilbud vedrørende AOF og arrangementer slået op på GoJoin.

3.7 Hvis du har givet dit samtykke dertil, vil vi videregive de kontaktoplysninger, du har afgivet til os, til den elektroniske kulturguide Kultunaut (www.kultunaut.dk) med henblik på at Kultunaut pr. email sender dig information og/eller gode tilbud vedrørende arrangementer slået op på GoJoin.

3.8 Vores behandlingsgrundlag for at behandle dine personoplysninger, er det samtykke du afgav, da du oprettede din profil hos GoJoin. Dit samtykke er behandlingsgrundlag i medfør af persondatalovens § 6 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 (lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger)). Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger tilbage. Tilbagetrækning af samtykket sker alene med virkning for fremtiden, og såfremt der ikke eksisterer et alternativ behandlingsgrundlag, kan tilbagetrækningen medføre, at GoJoin ikke vil kunne facilitere kontakten mellem dig som deltager eller udbyder og udbyderen eller de tilmeldte deltagere til dit arrangement.

4. Modtagere af personoplysninger

4.1 Hvis du er udbyder, vil dine kontaktoplysninger, evt. profilbillede og evt. oplysning om den organisation du er tilknyttet blive videregivet til deltagere i de arrangementer, du har oprettet. Derudover vil disse oplysninger blive offentliggjort på arrangementet (herunder på andre tredjepartshjemmesider/portaler, som GoJoin samarbejder med mhp. udbredelse af kendskabet til arrangementer opslået på GoJoin, fx på www.kultunaut.dk).

4.2 Hvis du er deltager, vil dine kontaktoplysninger og evt. profilbillede blive videregivet til udbyderen af det arrangement, du har tilmeldt dig, ligesom dit navn navn og evt. profilbillede vil blive offentliggjort på det arrangement, du har tilmeldt dig (herunder på andre tredjepartshjemmesider/portaler, som GoJoin samarbejder med mhp. udbredelse af kendskabet til arrangementer opslået på GoJoin, fx på www.kultunaut.dk).

4.3 Hvis du har givet dit samtykke dertil, vil vi videregive de kontaktoplysninger, du har afgivet til os, til den elektroniske kulturguide Kultunaut (www.kultunaut.dk) med henblik på, at Kultunaut sender dig information og/eller gode tilbud vedrørende arrangementer slået op på GoJoin.

4.4 Vi gør brug af Adapt Mobile ApS, der er baseret i Danmark, som er ansvarlig for udviklingen af vores hjemmeside og app. Dermed kan der opstå situationer, hvor Adapt Mobile ApS behandler dine personoplysninger, men de vil udelukkende behandle dem efter vores instruks.

5. Opbevaringsperiode

5.1 Vi behandler dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt for at kunne behandle dem til de formål, vi har beskrevet i punkt 3, hvorefter de slettes.

6. Dine rettigheder

6.1 Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem der modtager personoplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet.

6.2 Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

6.3 Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du i punkt 9.

6.4 Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

6.5 I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

6.6 Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

6.7 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan bruge kontaktoplysningerne i punkt 9 til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

6.8 I nogle tilfælde vil du have ret til at opnå begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger. Du kan gøre brug af denne rettighed ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du i punkt 9.

6.9 Hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger i strid med lovgivningen, har du ret til at indgive klage til Datatilsynet.
Datatilsynet
Borgergade 28 5.
1300 København K
Tlf. +45 33193218
E-mail: dt@datatilsynet.dk

6.10 Hvis du er deltager, har du tilsvarende ret til at anmode om indsigt, gøre indsigelse og fremsætte krav om berigtigelse eller sletning overfor udbyder af det arrangement, du er tilmeldt eller har deltaget i. Henvendelse i den forbindelse kan rettes til udbyderen på den i GoJoin app'en og på hjemmesiden anførte e-mailadresse for udbyder.

7. Ændring af persondatapolitikken

7.1 Det kan forekomme, at vi ændrer vores persondatapolitik, men du kan altid tilgå en opdateret version af vores Persondatapolitik på www.gojoin.dk.

8. Kontaktoplysninger

GoJoin by AOF Danmark
Molestien 7
2450 København SV
CVR. nr.: 31460115
Telefonnummer: +45 4188 7770
E-mail: info@gojoin.dk

Persondatapolitik opdateret 7. december 2017.